Σφάλμα
HSFN.gr
Ελληνική Εταιρεία για τις Νευροεπιστήμες
Sep 26
GreekEnglish (United Kingdom)
Σχεδιάγραμμα και Στόχοι PDF Εκτύπωση E-mail
ΕΕΝ - ΕΕΝ
Δευτέρα, 01 Οκτώβριος 2007 13:39

Σκοποί του συλλόγου είναι:

  • Να προωθήσει τη γνώση γύρω από το νευρικό σύστημα συμπεριλαμβανομένου του ρόλου που αυτό παίζει στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς βοηθώντας την επικοινωνία επιστημόνων διαφόρων επιστημονικών κλάδων και την απαρτίωση της έρευνας σε όλα τα επίπεδα της βιολογικής οργάνωσης.
  • Να προωθήσει την εκπαίδευση στις Νευροεπιστήμες.
  • Να παρακινήσει το ενδιαφέρον του κοινού για τα αποτελέσματα, τις εφαρμογές και τις θεωρητικές προεκτάσεις της σύγχρονης έρευνας στις Νευροεπιστήμες.
  • Για την πραγματοποίησηαυτών των σκοπών και στόχων κρίνεται απαραίτητη και η εκτίμηση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων τόσο από πλευράς αναγκών όσο και απο πλευράς επιστημονικο-τεχνικού δυναμικού της χώρας μας. Επίσης μέσα για την επίτευξη των σκοπών αυτών θα είναι η διενέργεια σεμιναρίων, συζητήσεων κάθε είδους, ομιλιών, επιτροπών έρευνας και εργασίας γενικότερα, ή συνεργασία με οποιοδήποτε επιστημονικό ή άλλο φορέα.

Κείμενα που αφορούν στην εταιρεία:

Κείμενα από την 1η συνάντηση που περιγράφουν το προφίλ της εταιρείας:

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 21 Νοέμβριος 2008 04:44
 
Templates WordPress