Ανοιχτή θέση διδάκτορα και μεταδιδάκτορα στο Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ

Υπάρχουν 2 ανοιχτές θέσεις (ενός διδάκτορα και ενός μεταδιδάκτορα) για το εργαστήριο στο Χημικό. Οι θέσεις είναι χρηματοδοτούμενες για την υλοποίηση ενός ΕΛΙΔΕΚ με τίτλο: “Διερεύνηση των μηχανισμών μεταφοράς και έκκρισης της πρωτεΐνης α-συνουκλεΐνης με σκοπό τη διαλεύκανση των αιτιών παθογένειας στη Νόσο του Πάρκινσον”. Δείτε το παρακάτω αρχείο για λεπτομέρειες.