Προκήρυξη θέσεων  Γ’ βαθμίδας Ερευνητή του  Ινστιτούτου Βιοεπιστημών και Εφαρμογών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Προκήρυξη θέσεων  Γ’ βαθμίδας Ερευνητή του  Ινστιτούτου Βιοεπιστημών και Εφαρμογών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» με γνωστικό αντικείμενο:

«Μοριακοί μηχανισμοί κυττάρων θηλαστικών σε φυσιολογικές και παθολογικες καταστάσεις» με έμφαση σε ένα ή περισσότερα
(α). Κυτταρική Σηματοδότηση Διαμεμβρανικών Υποδοχέων και Μοριακή Φαρμακολογία 
β) Λιποπρωτεΐνες και Παθογένεση Ανθρώπινων Ασθενειών
(γ) Μοριακή Καρκινογένεση

Περισσότερες πληροφορίες στο link  http://www.demokritos.gr/Contents.aspx?lang=gr&CatId=2129&View=18    

To deadline είναι 11 Ιουνίου 2018.