Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΣ 2017-2019

Πρόεδρος
Κυριακή Σιδηροπούλου, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
sidirop@imbb.forth.gr

Γενικός Γραμματέας
Παναγιώτης Πολίτης, δρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, ppolitis@bioacademy.gr

Ταμίας
Βασίλης Ράος, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης
vasraos@gmail.com

Μέλη
Μυρτώ Δεναξά, Ερευνητικό Κέντρο ‘Αλεξάντερ Φλέμινγκ’,
denaxa@fleming.gr
Αναστασία Τσιγκοτζίδου, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, astsing2014@gmail.com

Αναπληρωματικά Μέλη
Αλεξία Πολισσίδης, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, apolissidis@bioacademy.gr 

Μαρία Σαββάκη, ΙΜΒΒ-ΙΤΕ, msavaki@imbb.forth.gr