Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΣ 2017-2019

Πρόεδρος
Χριστίνα Δάλλα, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
cdalla@med.uoa.gr

Γενικός Γραμματέας
Κυριακή Σιδηροπούλου, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
sidirop@imbb.forth.gr

Ταμίας
Στέλλα Γιακουμάκη, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
sgiakoumaki@uoc.gr

Μέλη
Χάρης Αλεξόπουλος, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, halexo@gmail.com
Αλεξία Πολισσίδης, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, apolissidis@bioacademy.gr 

Αναπληρωματικά Μέλη
Ανδρονίκη Ραυτογιάννη, DKFZ, niki.raftogianni@hotmail.com 
Κωνσταντίνα Χαχλάκη, INSERM U1172, konstantina.chachlaki@inserm.fr