Παλαιότερα Δ.Σ.

2015-2017
Πρόεδρος: Αντώνης Σταματάκης
Γενική Γραμματέας: Χριστίνα Δάλλα
Ταμίας: Κυριακή Σιδηροπούλου
Μέλη: Στέλλα Γιακουμάκη, Ευστράτιος Κοσμίδης
Αναπληρωματικά μέλη: Σταύρος Ταραβήρας, Ειρήνη Σκαλιώρα, Αναστασία Τσινγκοτζίδου


2013-2015
Πρόεδρος: Γιώργος Παναγής
Γενικός Γραμματέας: Αντώνης Σταματάκης
Ταμίας: Χριστίνα Δάλλα
Μέλη: Ευστράτιος Κοσμίδης, Σταύρος Ταραβήρας
Αναπληρωματικά Μέλη: Κώστας Παπαθεωδορόπουλος, Όλγα Παναγοπούλου, Ειρήνη Σκαλιώρα

2011-2013
Πρόεδρος:  Σπύρος Ευθυμιόπουλος
Γενικός Γραμματέας: Γιώργος Παναγής
Ταμίας: Κώστας Παπαθεωδορόπουλος
Μέλη: Ειρήνη Σκαλιώρα,  Αντώνης Σταματάκης
Αναπληρωματικά μέλη:  Χριστίνα Δάλλα, Σταύρος Ταραβήρας

2009-2011
Πρόεδρος:  Δόμνα Καραγωγέως
Γενικός Γραμματέας:  Σπύρος Ευθυμιόπουλος
Ταμίας: Κώστας Παπαθεωδορόπουλος
Μέλης: Κατερίνα Ψαρροπούλου, Ρεβέκκα Μάτσα
Αναπληρωματικά μέλη: Αναστασία Τσινγκοτζίδου, Ειρήνη Σκαλιώρα, Αντώνης Σταματάκης