Έμμισθη θέση μεταδιδάκτορα ερευνητή στο ΙΙΒΕΑΑ.

Έμμισθη θέση μεταδιδάκτορα ερευνητή στο ΙΙΒΕΑΑ.Η θέση αφορά πειράματα και ανάλυση ηλεκτροφυσιολογικών δεδομένων στα πλαίσια χρηματοδοτούμενου έργου πάνω στην φυσιολογία της επιληψίας.Προαπαιτούμενα για την θέση είναι εμπειρία σε ηλεκτροφυσιολογικέςκαταγραφές (local field potential και ενδοκυττάριες καταγραφές) καιανάλυση σήματος. Εμπειρία σε καταγραφές με συστήματα πολλαπλώνηλεκτροδίων θα αξιολογηθεί θετικά υπέρ του υποψηφίου, αλλά δεν είναιαναγκαία. Η θέση είναι διαθέσιμη άμεσα και η χρηματοδότηση έχει 15μηνηδιάρκεια, με πιθανότητα ανανέωσης. Για περισσότερες πληροφορίες καιεκδήλωση ενδιαφέροντος, επικοινωνήστε με την Ειρήνη Σκαλιώρα,iskaliora@bioacademy.gr (περισσότερα…)