Θέση τεχνικού στο Ινστιτούτο Παστέρ

Μια θέση τεχνικού στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ στο πλαίσιο προγράμματος ΕΛΙΔΕΚ. Δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες. Πρόσκληση για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού / ΕΛΙΔΕΚ (ΚΩΔ. 899) (περισσότερα…)