Βραβεία αναρτημένων παρουσιάσεων

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου της ΕΕΝ στο Ηράκλειο, χορηγήθηκαν 6 βραβεία στις καλύτερες αναρτημένες παρουσιάσεις (πόστερς). Η κριτική επιτροπή αποτελούνταν από άτομα διαφορετικών πεδίων των νευροεπιστημών. Για κάθε βραβείο, θα δοθούν 500 ευρώ ώστε ο /η βραβευθέντας να παρακολουθήσει το FENS2020 συνέδριο και να παρουσιάσει τη δουλειά του/της. Οι βραβευθέντες φοιτητές/μεταδιδάκτορες είναι: Αγγελική Βέλλη, Πανεπιστήμιο Κρήτης και ΙΜΒΒ-ΙΤΕ Ιωάννης Γαμπιεράκης, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών Σταυρούλα Διονυσοπούλου, Πανεπιστήμιο Κρήτης Σοφία Πανέρη, Πανεπιστήμιο Κρήτης και ΙYM-ITE Κατερίνα-Ελεονώρα Ρασσιά, Πανεπιστήμιο Αθηνών Αλεξάνδρα Τζιλιβάκη, ΙΜΒΒ-ΙΤΕ Τα βραβεία υποστηρίχθηκαν από την Περιφέρεια Κρήτης, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, ELPEN pharmaceuticals, Lab Supplies and (περισσότερα…)