Βραβεία αναρτημένων παρουσιάσεων

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου της ΕΕΝ στο Ηράκλειο, χορηγήθηκαν 6 βραβεία στις καλύτερες αναρτημένες παρουσιάσεις (πόστερς). Η κριτική επιτροπή αποτελούνταν από άτομα διαφορετικών πεδίων των νευροεπιστημών. Για κάθε βραβείο, θα δοθούν 500 ευρώ ώστε ο /η βραβευθέντας να παρακολουθήσει το FENS2020 συνέδριο και να παρουσιάσει τη δουλειά του/της. Οι βραβευθέντες φοιτητές/μεταδιδάκτορες είναι:

  1. Αγγελική Βέλλη, Πανεπιστήμιο Κρήτης και ΙΜΒΒ-ΙΤΕ
  2. Ιωάννης Γαμπιεράκης, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
  3. Σταυρούλα Διονυσοπούλου, Πανεπιστήμιο Κρήτης
  4. Σοφία Πανέρη, Πανεπιστήμιο Κρήτης και ΙYM-ITE
  5. Κατερίνα-Ελεονώρα Ρασσιά, Πανεπιστήμιο Αθηνών
  6. Αλεξάνδρα Τζιλιβάκη, ΙΜΒΒ-ΙΤΕ

Τα βραβεία υποστηρίχθηκαν από την Περιφέρεια Κρήτης, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, ELPEN pharmaceuticals, Lab Supplies and ANALAB.