Θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στο Εργαστήριο Φαρμακολογίας

Το Εργαστήριο Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ανακοινώνει μια θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή/τριας (συνολικής διάρκειας 30 μηνών) στην ερευνητική ομάδα του Επίκουρου Καθηγητή Γ. Λεονταρίτη στα πλαίσια προγράμματος ΕΛΙΔΕΚ. Η θέση είναι διαθέσιμη άμεσα. Το ερευνητικό πρόγραμμα αφορά στην μελέτη των μηχανισμών ρύθμισης της αξονικής αύξησης και αξονικής διαφοροποίησης από βιοδραστικά λιπίδια στο κεντρικό νευρικό
σύστημα (Brosig et al., 2019, Cell Reports 29:2028-2040.e8; Fuchs et al., 2020, Neurosci Insights, 15:1–4; Fuchs et al., 2022, Frontiers Mol Neurosci., 15:984655) και περιλαμβάνει συνεργασίες με ερευνητικές ομάδες του Universitatsmedizin-Berlin (Βερολίνο, Γερμανία) και του King’s College
London (Λονδίνο, ΗΒ).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να απευθυνθούν για λεπτομέρειες στον επιστημονικό υπεύθυνο (Γ. Λεονταρίτης, +3026510 07555; gleondar@uoi.gr).