Θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στο ΙΙΒΕΑΑ

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο ”Splice- switching  antisense  oligonucleotides  as  therapeutic   drugs for alpha-synucleinopathies”, το οποίο χρηματοδοτείται από το Michael J. Fox Foundation (USA) με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Επαμεινώνδα  Δοξάκη ενδιαφέρεται να προσλάβει με σύμβαση μίσθωσης έργου έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη (θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο κ. Δοξάκη στη διεύθυνση: edoxakis@bioacademy.gr. Λεπτομέρειες της προκήρυξης στο:

http://www.bioacademy.gr/userfiles/files/Jobs/2018/4533_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CC%81%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%95%CE%BA%CE%B4_-%CE%95%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86__.pdf