7ο διαδικτυακό σεμινάριο της ΕΕΝ από τον Αν. Καθ. Ιωάννη Χαραλαμπόπουλο

HSfN virtual seminar series

Tuesday, October 26, 2021 at 3pm

Title: Neurotrophins and their receptors as pharmacological tools to promote brain repair 

Ioannis Charalampopoulos, Ph.D.

Associate Professor of Pharmacology

University of Crete  and  Institute of Molecular Biology and Biotechnology (IMBB)-FORTH

 

Register in advance for this meeting:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEqf–oqT8qGNNVK00dM_UgcATGBn3ExFDP

 

After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the meeting.