Παλαιότερα Δ.Σ.

2021-2023
Πρόεδρος: Παναγιώτης Πολίτης
Γενικός Γραμματέας: Βασίλης Ράος
Ταμίας: Αναστασία Τσιγκοτζίδου
Μέλη: Εμμανουήλ Φρουδαράκης, Αλεξία Πολισσίδης
Αναπληρωματικά μέλη: Χριστίνα Κυρούση, Ιωάννης Σωτηρόπουλος


2019-2021
Πρόεδρος: Κυριακή Σιδηροπούλου
Γενικός Γραμματέας: Παναγιώτης Πολίτης
Ταμίας: Βασίλης Ράος
Μέλη: Αναστασία Τσινγκοτζίδου, Μυρτώ Δεναξά
Αναπληρωματικά μέλη: Αλεξία Πολυσσίδη, Μαρία Σαββάκη


2017-2019
Πρόεδρος: Χριστίνα Δάλλα
Γενική Γραμματέας: Κυριακή Σιδηροπούλου
Ταμίας: Στέλλα Γιακουμάκη
Μέλη: Αλεξία Πολυσσίδη, Χάρης Αλεξόπουλος
Αναπληρωματικά μέλη: Ανδρονίκη Ραυτογιάννη, Κωνσταντίνα Χαχλάκη


2015-2017
Πρόεδρος: Αντώνης Σταματάκης
Γενική Γραμματέας: Χριστίνα Δάλλα
Ταμίας: Κυριακή Σιδηροπούλου
Μέλη: Στέλλα Γιακουμάκη, Ευστράτιος Κοσμίδης
Αναπληρωματικά μέλη: Σταύρος Ταραβήρας, Ειρήνη Σκαλιώρα, Αναστασία Τσινγκοτζίδου


2013-2015
Πρόεδρος: Γιώργος Παναγής
Γενικός Γραμματέας: Αντώνης Σταματάκης
Ταμίας: Χριστίνα Δάλλα
Μέλη: Ευστράτιος Κοσμίδης, Σταύρος Ταραβήρας
Αναπληρωματικά Μέλη: Κώστας Παπαθεωδορόπουλος, Όλγα Παναγοπούλου, Ειρήνη Σκαλιώρα

2011-2013
Πρόεδρος:  Σπύρος Ευθυμιόπουλος
Γενικός Γραμματέας: Γιώργος Παναγής
Ταμίας: Κώστας Παπαθεωδορόπουλος
Μέλη: Ειρήνη Σκαλιώρα,  Αντώνης Σταματάκης
Αναπληρωματικά μέλη:  Χριστίνα Δάλλα, Σταύρος Ταραβήρας

2009-2011
Πρόεδρος:  Δόμνα Καραγωγέως
Γενικός Γραμματέας:  Σπύρος Ευθυμιόπουλος
Ταμίας: Κώστας Παπαθεωδορόπουλος
Μέλης: Κατερίνα Ψαρροπούλου, Ρεβέκκα Μάτσα
Αναπληρωματικά μέλη: Αναστασία Τσινγκοτζίδου, Ειρήνη Σκαλιώρα, Αντώνης Σταματάκης