Εγκεφαλικά ημισφαίρια (=τελικός εγκέφαλος)

« Back to Glossary Index

cerebrum (=telencephalon)