Εξωτερική στιβάδα πυραμοειδών κυττάρων

« Back to Glossary Index

external pyramidal layer