Κύριος αισθητικός πυρήνας τρίδυμου νεύρου

« Back to Glossary Index

principal sensory nucleus of trigeminal nerve