Νευροϋπόφυση (=οπίσθιος λοβός υποφύσεως)

« Back to Glossary Index

neurohypophysis (=posterior lobe of hypophysis)