Περιαγγειακοί ποδίσκοι (=μυζητικοί)

« Back to Glossary Index

perivascular feet (=foot plates)