Ραχιαία επιμήκης δεσμίδα (του Schutz)

« Back to Glossary Index

dorsal longitudinal fasciculus (=bundle of Schutz)