Ταινιωτή περιοχή (=πρωτεύον οπτικό πεδίο)

« Back to Glossary Index

striate area (=primary visual)