Φαιό ένδυμα μεσολοβίου (=υπερ-μεσολόβια έλικα)

« Back to Glossary Index

indusium griseum (=supracallosal gyrus)