Φλοιοπυρηνικές ίνες (=φλοιοπυρηνικό δεμάτιο)

« Back to Glossary Index

corticonuclear fibres (=corticonuclear tract)