Χοριοειδές πλέγμα πλάγιας κοιλίας

« Back to Glossary Index

choroid plexus of the lateral ventricle