Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΣ 2024-2026

Πρόεδρος
Βασίλης Ράος, Ιατρική- Πανεπιστήμιο Κρήτης και IYM-ITE, vasraos@gmail.com

Γενικός Γραμματέας
Εμμανουήλ Φρουδαράκης, Ιατρική-Πανεπιστήμιο Κρήτης και ΙΜΒΒ-ΙΤΕ, frouman@imbb.forth.gr 

Ταμίας
Ραυτογιάννη Ανδρονίκη (Νίκη), Ψυχολογία-Πανεπιστήμιο Κρήτης, androniki.raftogianni@uoc.gr

Μέλη
Θωμαΐδου Δήμητρα, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, thomaidou@pasteur.gr

Βιδάκη Μαρίνα, Ιατρική-Πανεπιστήμιο Κρήτης και ΙΜΒΒ-ΙΤΕ, mari.vidaki@gmail.com

Αναπληρωματικά Μέλη
Κυρούση Χριστίνα, Ιατρική-ΕΚΠΑ, ckyrousi@med.uoa.gr

Αλεξόπουλος Χαράλαμπος (Χάρης), Βιολογία-ΕΚΠΑ, halexo[at]biol.uoa[dot]gr