Γίνετε Μέλος

Για να γίνετε μέλος της Ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροεπιστήμες, πρέπει:

Επιπλέον θα πρέπει να γνωρίζετε:

 • Αξιολόγηση των αιτήσεων για νέα μέλη: Οι αιτήσεις αξιολογούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο δυο φορές το χρόνο (Ιανουάριο/Ιούλιο). Τα νέα μέλη που γίνονται δεκτά εγγράφονται άμεσα στο σύστημα.
 • Τέλος εγγραφής:  Το τέλος εγγραφής για τα τακτικά μέλη είναι 40 ευρώ και 20 ευρώ για τους φοιτητές. Όλα τα τακτικά μέλη και τα μέλη-φοιτητές της ΕΕΝ αυτόματα γίνονται μέλη του FENS και έχουν μειωμένη συνδρομή εγγραφής στα συνέδρια των FENS, IBRO και SFN καθώς και πρόσβαση στο επιστημονικό περιοδικό European Journal of Neuroscience.
 • Συνδρομή: Τα τακτικά μέλη πληρώνουν συνδρομή ύψους 40 ευρώ κάθε δύο χρόνια. Η πρώτη πληρωμή ξεκινάει 2 χρόνια μετά την εγγραφή ως μέλος στην ΕΕΝ. Τα μέλη που είναι φοιτητές δεν πληρώνουν συνδρομή μέχρι να λάβουν το διδακτορικό τίτλο. Κάθε 2 χρόνια, η ΕΕΝ θα επικοινωνεί με τα μέλη-φοιτητές για να επιβεβαιώσει τη φοιτητική τους ιδιότητα. Παρακαλούμε, όμως, τα μέλη που είναι φοιτητές να επικοινωνήσουν με την εταιρεία μετά τη λήψη του διδακτορικού τους τίτλου για αλλαγή της κατάστασής τους στην ΕΕΝ.
 • Πληρωμή συνδρομής: Η συνδρομή πληρώνεται ηλεκτρονικά στα παρακάτω στοιχεία τραπέζης. Μετά την πληρωμή επικοινωνήστε με την ταμία, Αναστασία Τσιγκοτζίδου (hsfn.treasurer@gmail.com ) για να της στείλετε το αποδεικτικό της πληρωμής.
  • Στοιχεία τραπέζης:
  • Alpha Bank,  Account number: 535 00 2002 000641
  • BIC / Swift Code: CRBAGRAA
   IBAN: GR0701405350535002002000641.
 • Διαγραφές: Το διοικητικό συμβούλιο θα επικοινωνήσε με τακτικά μέλη που δεν έχουν πληρώσει συνδρομή για 6 χρόνια για να τους δώσει τη δυνατότητα να γίνουν ταμειακά ενήμεροι μέσα σε ένα μήνα.  Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, τότε αυτά τα μέλη θα διαγράφονται με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.