Προηγούμενα συνέδρια

HSN2021 – HSfN

ΕΕΝ2015 (FENS Featured Regional Meeting 2015), 7-10 Οκτωβρίου, Θεσσαλονίκη
Δείτε το βιβλίο των εργασιών του συνεδρίου

ΕΕΝ2013, 29 Νοεμβρίου -1 Δεκεμβρίου, Αθήνα
Δείτε το βιβλίο των εργασιών του συνεδρίου

ΕΕΝ2012 – Ημέρες Νευροεπιστημών, 2-3 Νοεμβρίου 2012, Αθήνα
Δείτε το βιβλίο των εργασιών του συενδρίου

ΕΕΝ2011, 25-26 Νοεμβρίου, Πάτρα
Δείτε το βιβλίο των εργασιών του συνεδρίου