Αιθουσαίο γάγγλιο (του Scarpa)

vestibular ganglion (Scarpa)