Γιγάντιο αστεροειδές κύτταρο (του Meynert) 

giant stellate cell (Meynert)