Γλωσσίδα της παρεγκεφαλίδας

lingula of cerebellum