Δευτερογενείς ακουστικές ίνες

secondary auditory fibre(s)