Δικοιλιακό λόβιο (=διγάστορ)

biventer lobule (=biventral lobule)