Επικουρικός αμυγδαλοειδής πυρήνας

accessory amygdaloid nucleus