Επιμήκης σχισμή εγκεφάλου

longitudinal cerebral fissure (=inter-hemispheric)