‘Εσω τηλεγκεφαλική δεσμίδα

medial forebrain bundle (=medial telencephalic fasciculus)