Λοβός οζιδίου και κροκύδας

flocculonodular lobe (=vestibulocerebellum)