Μεσοκοιλιακό τρήμα (του Monro)

interventricular foramen (=foramen of Monro)