Νήσος του εγκεφάλου (του Reil)

insula (=island of Reil)