Οδοντωτή έλικα

Dentate gyrus

μέρος του ιπποκάμπου