Περιαγγειακοί ποδίσκοι (=μυζητικοί)

perivascular feet (=foot plates)