Προσθιοπλάγιο δεμάτιο του Gowers 

anterolateral bundle of Gowers (=anterolateral fasciculus)