Πρωτογενείς ακουστικές ίνες

primary auditory fibre(s)