Πυρήνας φακοειδούς αγκύλης

ansa lenticularis nucleus