Πυρήνες αμυγδαλοειδούς σώματος

amygdaloid nuclear complex