Στιβάδα πολύμορφων κυττάρων

multiform layer (=fusiform)