Φαιό ένδυμα μεσολοβίου (=υπερ-μεσολόβια έλικα)

indusium griseum (=supracallosal gyrus)