Φλοιώδης αμυγδαλοειδής πυρήνας

cortical amygdaloid nucleus