Συνέδρια

Η ΕΕΝ οργανώνει ένα συνέδριο κάθε δύο χρόνια, κατά τη διάρκεια του χρόνου που δεν οργανώνεται το FENS Forum.

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα συνέδρια των προηγούμενων ετών και για τα επερχόμενα συνέδρια της εταιρείας στους αντίστοιχους συνδέσμους.