Προκήρυξη 3 θέσεων στο εργαστήριο Βιολογίας-Βιοχημείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ

Προκήρυξη 3 θέσεων στο εργαστήριο Βιολογίας-Βιοχημείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Πρόγραμμα ΕΛΙΔΕΚ-Επιστημονικός Υπεύθυνος Σταματάκης Αντώνης
Adverse neonatal experience-induced dopamine deficit affects prefrontal cortex development
Θέση Postdoc
https://t.co/ulvYqACMXo
2 θέσεις Βιοεπιστημόνων με MSc, 1 full-time & 1 part-time
https://t.co/n33fnRRpOK
Deadline 10/5
Πληροφορίες: astam@nurs.uoa.gr