• Γονεϊκότητα, Φύλο και Σύγχρονες Μορφές ΟΙκογένειας, 2 Μαρτίου 2024
 • ESN-ISN Neurochemistry School 2024

  We are pleased to announce that the application platform for the Third of
  the ESN <https://neurochemsoc.eu/> -ISN <https://www.neurochemistry.org/>
  Neurochemistry School series, which will take place in Athens, Greece, under
  the auspice of the Biomedical Research Foundation of the Academy of Athens
  on June 2-8, 2024, is NOW OPEN, just visit
  https://www.esn-isn-neurochemistryschool2024.com/application !

  Entitled “Neurodegeneration, Inflammation, and Cancer”, this ESN-ISN School
  will bring together 24 young scientists (PhD students and postdocs,
  competitively chosen for their academic performance) from European and
  neighboring countries and distinguished faculty to explore the mechanisms of
  the common functional pathways in neurodegeneration, inflammation, and
  cancer, which apparently show intriguing and intricate interrelations.

  For one week, attendees, who will receive full support for travel and all
  incurred expenses during the School term, will take part in advanced
  scientific lectures, discussions, poster presentations, and will have the
  opportunity to choose from 14 different state-of-the-art, hands-on
  laboratory modules, according to their own interests.  For more info on the
  program and labs, please visit
  https://www.esn-isn-neurochemistryschool2024.com/ .

  The Organizing Committee and the ESN Officers invite applications from
  February 19 to March 11, 2024; the official language of the school is
  English.

  Please share the flyer!

  Organizing Committee
  Dimitra Mangoura, MD, PhD, Chair
  Kostas Vekrellis, PhD, co-Chair
  Panos Politis, PhD

 • AREADNE 2024 Call for Abstracts

  AREADNE 2024
  Research in Encoding and Decoding of Neural Ensembles
  Eliopoulos Conference Center, Milos, Greece
  25-29 June 2024

  http://areadne.org
  info@areadne.org

  Dear Colleague,

  We are pleased to announce solicitation of abstracts for poster
  presentation at AREADNE 2024, 25-29 June 2024, our tenth meeting, to
  be held at the Eliopoulos Conference Center in Milos, Greece.  Note
  that this is a change in location from previous meetings.

  Continuing with the same highly successful format, AREADNE 2024 will
  bring scientific leaders from around the world to present their
  theoretical and experimental work on the functioning of neuronal
  ensembles.  The meeting will provide an informal and beautiful setting
  in which attendees can discuss their recent ideas and discoveries,
  with a relaxed pace that emphasizes interaction.

  Please see the Call for Abstracts for additional details, including
  links for templates, at

  http://areadne.org/call-for-abstracts

  Submissions of abstracts for poster presentations are due by 26 Jan
  2024; notifications will be provided by late February 2024. We
  strongly encourage potential attendees to submit an abstract as
  presenters have registration priority.

  For information about the conference, please refer to the main web page

  http://areadne.org

  or send email to us at info@areadne.org .

  We hope to see you at AREADNE 2024!

 • FENS Virtual workshop on Publishing

  European Journal of Neuroscience Wiley /FENS
  Virtual workshop on Publishing
  Organized by the Mediterranean Neuroscience Society

  Tuesday December 12th, 2023
  10:00-11:00 a.m. CET (Rome time)

  This workshop will give an overview of the goal of the journal, the review process and its role as the official journal of the FENS, with the aim of educating (young) scientists in what actually happens to their paper once submitted for publication. The workshop will also highlight the importance of ethical practices and considerations, emphasizing the value of integrity, transparency, and fairness throughout the publishing process. Attendees should gain a better understanding of the importance of society-owned journals in supporting the neuroscience community. Details about the peer review process and ethical issues around reproducibility and scientific publishing will be provided. The workshop will also discuss hints on scientific paper writing and provide the opportunity of interacting with experienced researchers to seek personalized guidance. Following the presentation, ample time will be devoted to discussion with participants to assure that attendees gain a comprehensive understanding of the publishing process in a society-owned journal, like EJN.

  Connection details:
  JOIN WEBEX MEETING
  https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m6374d96ec995487b2a260312b08e947a

  Meeting number (access code): 2782 909 6366
  Meeting password: 6TCnHMF5r3u

  The workshop will be recorded and it will become available online on the MNS website

  Speaker: 
  Prof. Bernard Balleine, Section Editor European Journal of Neuroscience

  Bernard Balleine received his BA with first class honours and the University Medal from the University of Sydney in 1987 and his PhD from the University of Cambridge, UK in 1992. Subsequently, he was elected to a Research Fellowship at Jesus College Cambridge and spent three years conducting post-doctoral research in behavioural neuroscience in the Department of Experimental Psychology at Cambridge University. He was appointed Assistant Professor at the University of California, Los Angeles in 1995, Associate Professor in 2000, and Full Professor in 2004. He was elected a Fellow of the American Psychological Association in 2004 and, in 2005, was appointed Director of Research in the Brain Research Institute at UCLA. He was awarded an inaugural Australian Laureate Fellowship from the Australian Research Council in mid-2009 and was appointed to a Professorial position at the University of Sydney in that year. In 2015 he was made a Senior Principal Research Fellow of the National Health and Medical Research Council of Australia and subsequently an NIMH Senior Investigator in 2020. In 2016 he moved his laboratory to the University of NSW (UNSW Sydney) and was appointed a UNSW Scientia (Distinguished) Professor during that year.

 • FENS Forum 2024 & HSfN membership

  Αγαπητά μέλη της ΕΕΝ,

  Όπως όλοι θα ξέρετε το FENS Forum 2024 θα διεξαχθεί στη Βιέννη 25-29 Ιουνίου 2024. Η διεξαγωγή του FENS Forum 2024 τον Ιούνιο αντί τον Ιούλιο που ήταν το σύνηθες έχει σαν αποτέλεσμα να είναι νωρίτερα οι διάφορες σχετικές προθεσμίες.

  Έτσι το Deadline of the call for early registration, abstract submission and FENS travel grants είναι 9 February 2024.Δεδομένου ότι το νέο ΔΣ της ΕΕΝ αναλαμβάνει καθήκοντα στην αρχή του έτους και οι διαδικασίες για τη νομιμοποίηση του Ταμία από την Τράπεζα διαρκούν τουλάχιστον ένα μήνα, η δυνατότητα εγγραφής νέων μελών στην αρχή του 2024, πριν την προθεσμία της 9ης Φεβρουαρίου, είναι αμφίβολη. 

  Για το λόγο αυτό παρακαλείσθε να ενημερώσετε τους φοιτητές σας που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο προσεχές FENS Forum 2024 να υποβάλλουν την αίτηση για να γίνουν μέλη στην ΕΕΝ (https://www.hsfn.gr/about/join/) το αργότερο μέχρι τη 10η Δεκεμβρίου 2023 προκειμένου να μπορούν να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες μέχρι το τέλος του έτους.