• Επιστημονικό σεμινάριο με τίτλο “Ψηφιακές εφαρμογές και εγκέφαλος”

  Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Athens International master’s Programme in Neurosciences” διοργανώνει επιστημονικό σεμινάριο με τίτλο “Ψηφιακές εφαρμογές και εγκέφαλος

  Ο ομιλητής είναι ο κ Κώστας Καρπούζης, Επίκουρος καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

  Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου, 2022, στις 13:00, στον Τομέα Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου και στην Αίθουσα «Πέτρος Βλάχος», Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η γλώσσα του σεμιναρίου θα είναι Ελληνικά.

  Παρακαλώ να προβάλετε το σεμινάριο και να ενημερώσετε σχετικά προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της ομάδας σας

  Παρακαλώ να χρησιμοποιήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο για να συνδεθείτε:

  Meeting link:

  https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m79627e988c5c8f1d478b4c240f1c16de

  Meeting number: 2732 211 6545, Meeting password: 8FkhsZVg4b3

 • Θέση υποψήφιου διδάκτορα – Εργαστήριο Συστημικών Νευροεπιστημών – ΙΜΒΒ/ΙΤΕ

  Θέμα: Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού – Διδακτορικός/ή Ερευνητής/τρια – στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «From population representations to perception and action. A closed loop framework to study object recognition in mice» με κωδικό 4049 (Ακρωνύμιο: INSIGHT) στο πλαίσιο της Δράσης «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών» – Εργαστήριο Δρ. Φρουδάκη

  Βασικό συστατικό της νοημοσύνης είναι η ικανότητά μας να εξάγουμε χρήσιμες πληροφορίες από τον εξωτερικό κόσμο μέσω των αισθητηριακών μας παρατηρήσεων. Η αναγνώριση αντικειμένων είναι ένα θεμελιώδες πρόβλημα στην οπτική αντίληψη: στην καθημερινότητά μας εξαρτόμαστε από την ικανότητά μας να εντοπίζουμε αντικείμενα στο περιβάλλον μας και ο εγκέφαλός μας είναι σε θέση να το επιτυγχάνει αβίαστα σε κλάσματα δευτερολέπτου, παρά την τεράστια διακύμανση της αισθητηριακής πληροφορίας που φτάνει στον αμφιβληστροειδή μας. Μία ακριβής περιγραφή του αλγορίθμου που χρησιμοποιεί ο εγκέφαλος για να κάνει αυτό το πολύπλοκο θα αποτελέσει μια θεμελιώδη κατάκτηση των νευροεπιστημών, αλλά για να κατανοήσουμε την οπτική επεξεργασία με ηθολογική προσέγγιση, θα πρέπει να καταλάβουμε πώς επηρεάζει τη συμπεριφορά. Παρά την εκτενή έρευνα τις τελευταίες δεκαετίες, απέχουμε ακόμη πολύ από το να έχουμε πλήρη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ο εγκέφαλος δημιουργεί ξεκάθαρες, αμετάβλητες σε μετασχηματισμούς αναπαραστάσεις αντικειμένων στο επίπεδο της αντίληψης/όρασης, οι οποίες στη συνέχεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καθοδηγήσουν τη συμπεριφορά. Πρόσφατες εξελίξεις στις τεχνικές απεικόνισης και η μαζικής συμπεριφορικής εκπαίδευσης μυών που αναπτύξαμε, μας επιτρέπει να μελετήσουμε πώς τα αντικείμενα αναπαρίστανται στη δραστηριότητα μεγάλων πληθυσμών νευρώνων στις διάφορε περιοχές της οπτικής ιεραρχίας και να συσχετίσουμε αυτές τις αναπαραστάσεις με τη συμπεριφορά του ζώου. Επιδιώκουμε να κατανοήσουμε τον αλγόριθμο που χρησιμοποιείται από τον οπτικό φλοιό των μυών για να εξαγάγουμε συναφή χαρακτηριστικά από πολύπλοκα περιβάλλοντα και να καθοδηγήσουμε τις φυσικές συμπεριφορές. Ξεκινώντας με συμπεριφορές που είναι συναφή με το φυσικό περιβάλλον των μυών, θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε αυτές τις λανθάνουσες αιτίες, να ανακαλύψουμε πώς αντιπροσωπεύονται στο οπτικό σύστημα του εγκεφαλικού φλοιού των μυών και πώς με τη σειρά τους αυτές οι αναπαραστάσεις επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ζώων.

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες ή Επιστήμες Ζωής

  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Καταγραφή και ανάλυση νευρωνικής δραστηριότητας μυών κατά τη διάρκεια συμπεριφορικών πειραμάτων διάκρισης ερεθισμάτων

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ (μήνες): 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης βάσει αναγκών του προγράμματος

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ MScpage7image40431392

  https://www.imbb.forth.gr/jobs/10102022_ELD-0402.pdf

 • Θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στο Εργαστήριο Φαρμακολογίας

  Το Εργαστήριο Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ανακοινώνει μια θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή/τριας (συνολικής διάρκειας 30 μηνών) στην ερευνητική ομάδα του Επίκουρου Καθηγητή Γ. Λεονταρίτη στα πλαίσια προγράμματος ΕΛΙΔΕΚ. Η θέση είναι διαθέσιμη άμεσα. Το ερευνητικό πρόγραμμα αφορά στην μελέτη των μηχανισμών ρύθμισης της αξονικής αύξησης και αξονικής διαφοροποίησης από βιοδραστικά λιπίδια στο κεντρικό νευρικό
  σύστημα (Brosig et al., 2019, Cell Reports 29:2028-2040.e8; Fuchs et al., 2020, Neurosci Insights, 15:1–4; Fuchs et al., 2022, Frontiers Mol Neurosci., 15:984655) και περιλαμβάνει συνεργασίες με ερευνητικές ομάδες του Universitatsmedizin-Berlin (Βερολίνο, Γερμανία) και του King’s College
  London (Λονδίνο, ΗΒ).

  Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να απευθυνθούν για λεπτομέρειες στον επιστημονικό υπεύθυνο (Γ. Λεονταρίτης, +3026510 07555; gleondar@uoi.gr).

 • 32nd Annual NECTAR Meeting of the European Network for CNS Transplantation and Restoration

  Dear colleagues,

  You are cordially invited to the 32nd Annual NECTAR Meeting of the European Network for CNS Transplantation and Restoration that will take place from 24-26 October 2022 at Cotsen Hall, in the premises of the American School of Classical Studies http://www.cotsenhall.gr/ in Athens-Greece.

  After a very successful hybrid meeting in 2021 in Edinburgh, we very much hope that we can come back to normal in 2022 and meet again in person. However, taking into consideration all possible scenarios due to unforeseen evolvements in the COVID-19 pandemic and related travel restrictions, we decided to hold a hybrid meeting once again that gives you the option of physical or virtual participation.

  Nectar – athens.2022 has assembled an excellent line-up of speakers from Europe: France, Sweden, Luxembourg, Finland, Switzerland, Greece, and the UK, Israel, the US and more, to share their latest research with us. We have planned 3 plenary lectures on hot topics as well as sessions on the most recent developments in cell transplantation clinical trials for neurodegenerative diseases, immune system and brain cross-talk, advances in CNS disease modeling, mechanisms of neurodegeneration, neuroinflammation and glial cells, and preclinical cell therapies for brain disorders.

  Confirmed speakers: Alves, Sandro BrainVectis-Askbio, France (TBC); Amit, Ido Weizmann Institute of Science, Israel; Benvenisty, Nissim Hebrew University of Jerusalem, Israel; de Almeida, Luís Pereira University of Coimbra, Portugal, Fiorenzano, Alessandro Lund Stem Cell Center, Sweden; Goldman, Steven Universities of Rochester and Copenhagen, Denmark; Goureau, Olivier Institut de la Vision, Paris, France; Gravanis, Achille Institute of Molecular Biology and Biotechnology, Greece; Kiskinis, Evangelos Feinberg School of Medicine, Northwestern University, USA; Kunath, Tilo Institute for Stem Cell Research, University of Edinburgh, UK; Mozafari, Sabah ICM Paris France; Parmar, Malin Lund Stem Cell Center, Sweden; Pluchino, Stefano Cambridge University, UK; Polymenidou, Magdalini University of Zurich, Switzerland; Rubin, Lee Harvard Stem Cell Institute, USA; Saudou, Frederic Institut Neurosciences, Grenoble France; Schwamborn, Jens Luxembourg Centre for Systems Biomedicine, Luxembourg; Svendsen, Clive Cedars-Sinai Regenerative Medicine Institute, Los Angeles, USA; Takahashi, Jun CiRA-Kyoto University, Japan; Tansey, Malú Gámez University of Florida, USA; Taoufik, Era Hellenic Pasteur Institute, Greece; Taylor, Anne Zona Microfluidics, USA; Thomaidou, Dimitra Hellenic Pasteur Institute, Greece; Tuszynski, Mark University of California San Diego, USA; Xylouri, Maria Biomedical Research Foundation of the Academy of Athens, Greece; Zurzolo, Chiara Institut Pasteur, Paris, France

  As always at NECTAR meetings, we will also have significant input into the scientific program from young researchers through the data-blitz oral presentations and a focus session from Industry partners.

  We are all eager to meet again in person and hope that the scientific program will incite enriching interactions and discussions.

  Deadline for abstract submission is 15 July 2022. 

  Please visit https://nectar-athens22.gr/ to submit your abstract and register.

  The Scientific Program

  Looking forward to welcoming you in Athens!

  Rebecca Matsas
  President of the Organizing Committee

  Romina Aron Badin
  President of NECTAR

 • Θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή/τριας – Γ. Λεονταρίτη – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

  Eργαστήριο Φαρμακολογίας Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  Το Εργαστήριο Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ανακοινώνει μια θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή/τριας (συνολικής διάρκειας 30 μηνών) στην ερευνητική ομάδα του Επίκουρου Καθηγητή Γ. Λεονταρίτη στα πλαίσια προγράμματος ΕΛΙΔΕΚ. Το ερευνητικό πρόγραμμα αφορά στην μελέτη των μηχανισμών ρύθμισης της αξονικής αύξησης και αξονικής διαφοροποίησης από βιοδραστικά λιπίδια στο κεντρικό νευρικό σύστημα και περιλαμβάνει συνεργασίες με ερευνητικές ομάδες του Universitatsmedizin-Berlin (Βερολίνο, Γερμανία) και του King’s College London (Λονδίνο, ΗΒ). Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να απευθυνθούν για λεπτομέρειες στην επισυναπτόμενη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/proskliseis-erevniton/6487- prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-28426-2022) και στον επιστημονικό υπεύθυνο (3026510 07555; gleondar@uoi.gr ).