ΕΕΝ

Η Ελληνική Εταιρία για τις Νευροεπιστήμες ιδρύθηκε το 1985 με στόχους την υποστήριξη όλων των ερευνητών που ασχολούνται με τις νευροεπιστήμες στην Ελλάδα, την προώθηση της έρευνας και της εκπαίδευσης στις νευροεπιστήμες. Η ΕΕΝ είναι μέλος του Συνδέσμου των Ευρωπαϊκών Εταιρειών για τις Νευροεπιστήμες (Federation of European Neuroscience Societies, FENS) και του Διεθνούς Οργανισμού για την Έρευνα στον Εγκέφαλο (the International Brain Research Organisation, IBRO).