Θέσεις εργασίας

PhD funded studentship:  “Improvements in cognition of women in (peri)menopause through regular engagement in physical activity.”

Project Code: CiPE-39624067 Project Description: It is well-established that impaired cognitive function is a common occurrence reported by women experiencing (peri)menopause, with typical symptoms including forgetfulness; ‘brain-fog’; and difficulties with concentration/focus […]

PhD funded studentship:  “Improvements in cognition of women in (peri)menopause through regular engagement in physical activity.” Read More »

Θέση υποψήφιου διδάκτορα – Εργαστήριο Συστημικών Νευροεπιστημών – ΙΜΒΒ/ΙΤΕ

Θέμα: Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού – Διδακτορικός/ή Ερευνητής/τρια – στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «From population representations to perception and action. A closed loop framework to study object recognition

Θέση υποψήφιου διδάκτορα – Εργαστήριο Συστημικών Νευροεπιστημών – ΙΜΒΒ/ΙΤΕ Read More »

Θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στο Εργαστήριο Φαρμακολογίας

Το Εργαστήριο Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ανακοινώνει μια θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή/τριας (συνολικής διάρκειας 30 μηνών) στην ερευνητική ομάδα του Επίκουρου Καθηγητή Γ. Λεονταρίτη στα πλαίσια προγράμματος ΕΛΙΔΕΚ. Η

Θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στο Εργαστήριο Φαρμακολογίας Read More »