Επόμενο Συνέδριο

Το συνέδριο της ΕΕΝ για το 2023 θα πραγματοποιηθεί στις 24-26 Νοεμβρίου, 2023 στο Εθνικό κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος” στη Αθήνα